Kontakt

Mgr. Jan Odstrčil, advokát

Valašské Meziříčí, Masarykova 753

+420 776 346 306

IČ: 76552187

Evidenční číslo advokáta: 18534


Povinná informace pro spotřebitele:

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je možné řešit spory mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající z poskytování právních služeb, které nebudou vyřešeny smírně, u orgánu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro tento případ určena Česká advokátní komora. Bližší informace naleznete na stránkách advokátní komory - www.cak.cz.