Právo srozumitelně a efektivně

Jmenuji se Jan Odstrčil a jsem advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí. S klienty jednám férově, neslibuji nesplnitelné a komunikuji srozumitelně tak, aby mi rozuměli i ti, kteří právu nerozumí. Práci odvádím podle domluvy a bez nečekaných překvapení. Mým cílem je, aby každý klient odcházel spokojený a každá spolupráce byla oboustranně výhodná.

Svým klientům poskytuji první nezávaznou konzultaci, na které je vyslechnu, nastíním možné postupy a nabídnu možnosti spolupráce. Poskytuji komplexní právní servis se zaměřením na občanské, obchodní, korporátní, nemovitostní a insolvenční právo. Spolupracuji s jinými advokáty, notáři, daňovými poradci, auditory a účetními. Takže pokud něco nevím, mohu se poradit nebo klientovi doporučit jiného odborníka.


Služby

Občanské právo

příprava a revize smluvní dokumentace, řešení manželských a spoluvlastnických sporů

Obchodní právo

příprava a vyjednávání obchodních smluv, právní rozbory, poradenství při insolvenci klienta či jeho obchodního partnera

Korporátní právo

zakládání a změny společností, nastavování podnikatelských struktur, právní audity, řešení a předcházení sporů mezi společníky, mezigenerační převod podnikatelských aktivit

Spory

vymáhání pohledávek, náhrady škody či nemajetkové újmy, zastupování v řízení před civilními soudy

Nemovitosti

nákup a prodej nemovitosti, mezigenerační převod majetku, zřizování věcných břemen, dělení, scelování a změny pozemků

Pracovní právo

pracovní smlouvy a jejich změny, výpovědi, náhrady škody, pracovní úrazy


O mně

Právo jsem vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Už v průběhu svých studií jsem více než rok pracoval na pozici právního asistenta v advokátní kanceláři KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Po ukončení studií jsem rok pracoval na pozici advokátního koncipienta v elitní brněnské advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Na této štaci jsem se zabýval převážně občanským, obchodním, korporátním, pracovním a správním právem. Zde jsem se naučil, že nejvyšší metou advokacie není psát dlouhé a komplikované písemnosti, kterým nikdo nerozumí, ale naopak. Psát písemnosti stručné, kterým rozumí každý.

Následující více než tři roky jsem pracoval na pozici notářského koncipienta u Mgr. Jarmily Chmelařové, notářky ve Valašském Meziříčí, kde jsem se zabýval převážně prací s nemovitostmi, korporátním právem a dědickým právem. Během této praxe jsem se naučil, že je lepší sporům předcházet, než je vyhrávat. A dále, že i brilantní mysl musí vykonávat práci pečlivě a precizně do nejmenšího detailu, aby odvedla dobrou práci.


Moje Filosofie

Uvědomuji si, že většina klientů právním pojmům nerozumí, a proto se snažím komunikovat co nejsrozumitelněji. Poskytuji komplexní právní poradenství, které bere v potaz i neprávní aspekty (technické, ekonomické, daňové, psychologické) záležitosti. Mým cílem je Vám ušetřit nejen čas a starosti, ale i Vaše peníze.

Jsem toho názoru, že je lepší sporům předcházet. A pokud už k němu dojde, tak je ve většině případů lepší najít mimosoudní řešení sporu. Pokud to však jinak nejde, pak je potřeba udělat vše pro úspěch v řízení.

Zároveň se snažím brát advokacii poněkud šířeji, než je v Česku běžné. Rád se svými klienty proberu jejich podnikatelský plán či rodinnou situaci, a pokusím se jim pomoci i v situacích, která přímo nesouvisí se sepisem smlouvy či žaloby.


Ceník

S klientem se vždy na první nezávazné konzultaci dohodneme, zda ve spolupráci budeme pokračovat, na způsobu spolupráce a odměňování. Odměna může být sjednána vícero způsoby:

  • Časová odměna je odměna za každou účelně vynaloženou hodinu práce a je domluvena v závislosti na náročnosti, druhu a objemu práce.

  • Úkonová odměna je sjednána jako cena stanovená za vyřízení věci bez ohledu na jejich rozsah. Úkonová odměna se typicky sjednává při převodu nemovitostí.

  • Podílová odměna je odměna závisející na úspěchu ve sporu či na hodnotě věci.

V případě, že jsou poskytnuty právní služby bez smluvního sjednání odměny, použije se na stanovení odměny advokáta vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


Kontakt

Mgr. Jan Odstrčil, advokát

Valašské Meziříčí, Masarykova 753

+ 420 776 346 306

odstrcil@akodstrcil.cz

Rada na závěr: Klienti často k návštěvě advokáta přistoupí, až když je pozdě (např. se prošvihne důležitá lhůta). Advokát pak má ztíženou situaci. Pokud jste se dostali až sem, tak nejspíše máte nějaký právní problém, který potřebujete vyřešit. V tom případě Vám radím: neotálejte a oslovte Vámi vybraného advokáta dříve, než bude pozdě.